admin Dub 11, 2016 0 Comments Posted in: Články

Lung-2-150x150

Proces smrti mozku vyvolává akutní poranění plic u dárců orgánů a zhoršuje ischemicko-reperfuzní poškození (IRI) štěpů. Vodík, nový antioxidant, zeslabuje IRI v několika modelech transplantací orgánů. Autoři zkoumal, zda by vdechnutí 2% vodíku ukázalo příznivé účinky na plicní štěpy z mozku u mrtvých dárců potkanů. Mozkově mrtvé dárcovské krysy vdechovaly směs plynů bud’ – 50% kyslíku a 50% dusíku nebo směs plynuů s 2% vodíku, 50% kyslíku a 48% dusíku po dobu 2 hodin. Příjemci orgánů vdechovali stejnou směs plynů jako dárců a byli usmrceni 2 hodiny po transplantaci plic. Vodík zlepšil PaO(2)/FIO(2) a PVO(2)/FIO(2) z arteriální a plicní žilní krve u příjemců a snížilo se skóre poškození plic v štěpů od mozkově mrtvých dárců. Vodík snížil množství IL-8 a TNF-a v séru, potlačil aktivitu malondialdehydu a myeloperoxidázy, a zvýšil aktivitu superoxiddismutázy z plicních štěpů od mozkově mrtvých dárců. Kromě toho vodík snížil apoptoticý index buněk a potlačil expresi proteinu intercelulární adhezní molekuly-1 a kaspázy-3 v plicních štěpech od mozkově mrtvých dárců. Vodík může vyvinout ochranný účinek na plicní štěpy od mozkově mrtvých dárců díky protizánětlivému, anti-oxidačnímu a anti-apoptotickému mechanismu.

 

ZDE je odkaz na celou studiii v angličtině

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

X